این‌جا / میان شهر
آزمون کتبی کمپ ساخت فیلم کوتاه ۱۴۰۱
پیش از پر کردن فرم، توجه کنید:

نقشه‌ی راه کمپ «ساخت فیلم کوتاه» را این‌جا ببینید.

براي ورود به کمپ، آزمون ورودي در دو مرحله کتبی (آنلاین) و مصاحبه حضوري برگزار می‌شود.

مهلت شرکت در آزمون کتبی تا تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ خواهد بود. توجه کنید که شرکت در این آزمون، زمان و تمرکز قابل توجهی می‌طلبد، لذا ما پیشنهاد می کنیم:

  • قبل از شرکت در آزمون، یک بار سوالات را با دقت بخوانید.
  • در مورد سوال ۱۶، حتما باید یک طرح فیلم داستانی کوتاه براي ما بفرستید. دقت کنید که فقط طرح فیلمنامه‌ی کوتاه مورد قبول است، نه فیلمنامه‌ی کامل.
    این طرح باید به صورت فایل PDF باشد.
  • در صورت تمایل قبل از فرستادنِ طرح، آن را در بانک فیلمنامه‌ی خانه سینما ثبت کنید. ثبت طرح در این سامانه چند روز زمان لازم دارد.
الف- مشخصات شما
ب- به سوالات زیر پاسخ دهید
تعداد کلمات:

0/300

تعداد کلمات:

0/150

تعداد کلمات:

19/300

تعداد کلمات:

9/75

تعداد کلمات:

0/200

تعداد کلمات:

0/200

الف
ب
پ
ت
ث
ج
تعداد کلمات:

0/150